Stichting Starfish

Scholing

ONDERWIJS IS DE WEG OM ARMOEDE TE BESTRIJDEN!

Dat is mijn drijfveer: hun een kans bieden de cirkel van armoede te doorbreken. Enerzijds wil ik hun dagelijkse kwaliteit van leven graag verbeteren, het mogelijk maken te leven in een huis met goede voorzieningen, maar anderzijds wil ik hun duurzame mogelijkheden bieden hun armoede te bestrijden. Duurzame mogelijkheden bieden kan maar op een manier: de eigen kracht van mensen ontwikkelen en stimuleren; hun kansen te geven hun eigen situatie te verbeteren. Op deze wijze leren ze hun eigen leven en het leven van anderen te waarderen.