Stichting Starfish

Een weg...

Iedereen wordt via televisie regelmatig geconfronteerd met vraag voor financiële hulp; bv.Hulp voor de hongersnood in Darfur, de slachtoffers van de tsunami, War Child en ontelbare andere schrijnende situaties. Voor velen is dit een reden om geld te schenken.

Waarom? Omdat wij het lijden van de medemens willen helpen verlichten. Omdat we ons realiseren dat we ons in een bevoorrechtte positie bevinden; een positie die voor velen niet aanwezig is. Voor ieder mens gelden de fundamentele rechten van de mens, zoals: het recht op veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg. Vanaf onze geboorte zijn deze rechten voor ONS een vanzelfsprekendheid, maar er zijn veel mensen waarvoor deze vanzelfsprekendheid niet geldt.

Veel mensen vragen zich af wat met het geld gebeurt dat ze schenken aan goede doelen. Hoeveel geld komt daadwerkelijk terecht bij de mensen die het nodig hebben? Ik heb mezelf vaak de vraag gesteld op welke manier ik mijn bijdrage kan leveren aan een positieve verandering van de wereld. Een verandering die voor mij zichtbaar is. Maar waar te beginnen? Er zijn zovéél mensen in nood.......

Na lang nadenken heb ik een weg gevonden het leven van een ander op een positieve manier te veranderen op zodanige wijze dat zichtbaar is waar het geld aan besteed wordt. Vanuit deze gedachte is de Stichting Starfish geboren, geïnspireerd door het volgende verhaal:

Kinderen als zeesterren... (Zeester = Starfish)

"Op een vroege ochtend liep een jongen langs het strand. Handen in de zakken, diep weggedoken in z'n jas. Het had die nacht gestormd en de zee was ruw. Het strand lag nu bezaaid met duizenden zeesterren. De jongen stond even stil en zag aan de rand van de zee een oude man. Deze bukte, pakte een zeester en wierp 'm in zee.Steeds weer bukte de man zich en wierp een zeester terug in zee. De jongen schudde zijn hoofd, liep naar hem toe en zei: "Waarom doet u dat, hier is toch geen beginnen aan, er liggen wel duizenden zeesterren." De oude man keek de jongen aan, bukte zich, pakte een zeester en wierp deze weer in zee... terwijl hij 'm nawees zei hij: "Voor deze betekent het alles" en ging onverstoorbaar verder..."

Zo is het ook voor de kinderen die in sloppenwijken wonen en die wij willen helpen. Er zijn ontelbaar veel kinderen die in armoede leven. Je zult maar net die éne zijn.
Ik heb er een gekozen: ÉÉN FAMILIE, met drie jonge kinderen. Ik geloof dat als deze droom in vervulling is gegaan de levens van de familieleden zullen zijn veranderd en ten minste ÉÉN STAP gemaakt zal zijn om het tij van de armoede te keren.