Stichting Starfish

Mzamomhle

East London is de vierde havenstad van Zuid-Afrika en is gelegen aan de zuid-oost kust aan de Indische Oceaan. Mzamomhle is een sloppenwijk, ontstaan in 1987 en geleidelijk uitgebreid. De sloppenwijk is gelegen aan de kust op zand grond en qua omgeving in feite ongeschikt voor bewoning.

Er is een verharde, slecht onderhouden, toegangsweg naar de sloppenwijk. De meerderheid van de huisjes is bereikbaar via zandpaadjes. Er is een gemeenschapshuis, een school en een kliniekje. Het totale inwonersaantal (1996) is: 4.468, waarvan 97% zwart. Bij de meerderheid van de huishoudens is de vrouw het hoofd van het gezin. Dit omdat de meeste mannen weg zijn om werk te zoeken of omdat ze het gezin in de steek hebben gelaten. De inwoners werken voornamelijk op boerderijen in de omgeving of in de nabijgelegen plaats, Gonubie. 39% van de bevolking is werkeloos en er is sprake van een hoge criminaliteit.

De meeste huisjes hebben maar één ruimte en zijn gebouwd van allerhande afvalmateriaal, zoals golfplaat, karton of plastic. De familie Pamla leeft ook samen in één ruimte. Paraffine wordt gebruikt als brandstof om te koken, te verwarmen en te verlichten. Dit leidt tot zeer onveilige situaties. Op enkele plaatsen in de sloppenwijk is een waterkraan voor gezamelijk gebruik. Er zijn geen sanitaire voorzieningen. De omstandigheden zijn erg onhygiënisch mede vanwege het ontbreken van een centrale vuilstortplaats.

In de sloppenwijk heeft slechts 10-20% van de bevolking de school afgemaakt; 20% kan niet lezen en schrijven. Het gevolg is ernstige armoede binnen de huishoudens.